KARİYER

Üçleroğlu Tuz Topluluğu için insan; sürekli olarak gelişen ve zenginleşen en önemli kurumsal değerlerimizden biridir. "Bilim-Birlik-Başarı" temelinde oluşturduğumuz insan kaynağının; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşmasını hedefleriz.

İnsan kaynağı stratejimiz ile yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek, nitelikli iş gücünü istihdam etmeyi ve bu iş gücünü sürdürülebilir kılarak bağlılığını artırmayı amaçlarız. "Doğru işe doğru insanları yerleştirmek" ilkesi ekseninde şekillenen insan kaynakları stratejilerimiz, adil insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile çalışılmak istenen şirketler arasında ilk sıralarda bulunmayı hedefleriz.

Stratejik planlarla belirlenen hedeflerimize ulaşmada çalışanlarımızın Topluluk değerlerini benimsemiş olması ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlaması önceliklerimiz arasında yer alır.