Ana Sayfa| Hakkımızda | Kullanım Alanı | Tuz Kaynakları |Ürünlerimiz|Galeri|İletişim

 

ACİ GÖL TUZU


 

 

ACIGÖL, Afyonkarahisar ile Denizli İlleri sınarları içerisinde yer alan ve Dazkırı, Başmakçı, Çardak ilçelerini kapsayan 
21.000 ha yüzölçümüne sahip, denize yüksekliği 836 metre’dir. Derinliği 150 cm ile 210 cm arasında değişen sığ bir 
göldür. Göl, dağlardan gelen yüzeysel akımlarla, kaynak sularıyla ve doğudan Başmakçı tarafından gelen Kocaçay’ın 
sularıyla beslenir. Acıgöl, Tuz Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci en tuzlu gölüdür.

  

DENİZ TUZU

 

 Deniz Tuzu çok yararlıdır ve aynı zamanda şifa kaynağıdır. Gerçek tuz doğada deniz tuzu adı altında da bulunur ve 
doğal tuz olan deniz tuzu kimyasal olarak çok daha fazla elementten oluşur, içinde NaCl ile birlikte 84 element bulunur. 
Vücudumuz Tuz ve Suyun bileşiminden oluşur. Bundan dolayı da su ve tuz hayatımızın en önemli maddelerindendir. 
Doğal tuzda fizik bedenimizde de bulunması gereken tüm elementler mevcuttur ve vücudumuzda herhangi  bir element 
eksik olduğunda da bunun tuzda mevcut olduğu bilinmektedir. Deniz tuzu insan vücudu için gerekli minerallerin çoğunu
gerekli oranlarda içermektedir. Doğal tuz dolayısı ile deniz tuzu vücut sıvılarının hücrelerden serbestçe geçişine yardımcı
olur. Bunun içindir ki işlem görmemiş deniz tuzu insan sağlığı için önem taşımaktadır. Doğal deniz tuzu vücuda gerekli 
mineral ve iz mineralleri de sağlayabilmektedir. Kanımız ve tuzlu sıvıların kimyasal ve mineral bileşimleri ile deniz suyu 
arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Anne karnındaki embriyo tuzlu su ile dolu bir kese içinde bulunur. Deniz suyu 84
mineral elementi içerir ve bu elementler insan vücudunda bulunur. GÖL TUZU

Tuz göllerinin bir kısmı eski deniz yatakları olabileceği gibi bazıları da geniş yer çöküntülerinde, civar bölgelerdeki kaya
tuzlarından geçerek, bu çukurlarda toplanan tuzlu sulardan meydana gelirler. Yaz aylarında yüksek bir yoğunluk kazanan 
sular buharlaşarak, sanki deniz sularının toplama havuzları gibi bir tuz tavası haline gelirler. Tuzlu su göllerine, tuzlu su 
kaynakları ve kuyularına hemen her ülkede rastlanmaktadır. Dünyanın en büyük tuz gölü Great Salt Lake’dir. İç Anadolu’da 
bulunan Tuz Gölü Dünyadaki en önemli tuz göllerinden biridir. Tuz Göllerinden alınan tuz hemen hemen saf bir şekildedir.

Göldeki tuzluluk diğer tuzlar nedeniyle de olabilir. Örneğin yurdumuzda Orta Anadolu’daki birçok gölde sodyum klorür ile 
birlikte sodyum sülfat, potas ve benzeri tuzların bulunuşu bu kaynaklardan ekonomik bir şekilde tuz üretimini güçleştirir. 
Bunlara örnek olarak Burdur Gölü, İznik Gölü gösterilebilir.

Tuz Gölü’nde üç adet tuzla kurulmuştur. Bunlar Şereflikoçhisar’da bulunan Kaldırım ve Kayacık ile Cihanbeyli’de bulunan 
Yavşan tuzlalarıdır. Tekel tarafından uzun yıllar işletilen bu tuzlalar 2005 yılı içerisinde özelleştirilmiş olup özel sektör 
tarafından işletilmektedir. RIFAT ÜÇLEROĞLU  A.Ş’ de  Tuz Gölünden temin edilen göl tuzu  üretimi  yapılmakta bunun

yanında sofralık tuz,  rafine tuz, tablet tuz, gıda sanayi tuzu  gibi bir çok sektöre hizmet edecek ürün çeşitliğine sahiptir.KAYA TUZU

Yapılan arkeolojik çalışmalar, Anadolu’da madenciliğin M.Ö.7000 yıllarına kadar uzandığını ve buradaki uygarlıkların
gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Yer yüzünün ilk yerleşilen karalarından biri olarak Anadolu’da, 
madene dayalı yüksek uygarlıklar kurulmuştur. Madeni çok önceleri tanıyıp kullanan Orta Asya kökenli Türkler, Anadolu’ya
gelip yerleştikçe madene dayalı uygarlık daha da gelişmiştir. Madenler, doğada ender olarak saf halde bulunur. 
Yer altında "filiz" adı verilen bileşimler halinde çıkarılan ham madenler, işlenerek ve yabancı maddelerden ayıklanarak 
(rafine edilerek) saf metal haline getirildikten sonra kullanıma sunulur. Maden filizleri, tabakalar arasında         
"damarlar" yada "yataklar" halinde bulunur. Bu damarların yada yatakların işletmeye açılabilmesi için belli koşullar gerekir.

Maden yatakları bakımından Türkiye şanslı ülkeler arasında yer alır. Dünyada üretilen 50'yi aşkın maden çeşidi için yapılan
değerlendirmede Türkiye, 29 çeşit ile Dünyada ilk 10 ilki arasında yer almaktadır. Bunun  başlıca nedeni Ülkemizin dağ 
oluşumu hareketlerinden fazla etkilenmesi, bu hareketler sonucunda başkalaşım ve volkanizma hareketlerine yaygın olarak 
uğramasıdır.  

Türkiye, kaya tuzu kaynakları bakımından çok zengindir. Kaya tuzu yataklarının başlıcaları; Çankırı, Kars, (Kağızım) 
Iğdır (Tuzluca) Nevşehir (Gül şehir ve tuz köy) Yozgat (Yerköy ve sekili) ve Erzurum (Oltu) illerindendir. Yer altı sularının, 
tuz alanlarından geçerek kaynak şeklinde ortaya çıkmasıyla oluşan kaynak tuzları da tuz üretiminde önemli yer tutar.KAYNAK TUZU

     Karalarda kaya tuzları dışında suyu az veya çok tuz içeren akarsular, kuyular, kaynaklar ve göller de vardır.

Genel olarak bunların kaynağı kaya tuzlarıdır. Yeraltı  sularının akıntıları bir kaya tuzu tabakasından geçerken,

tuzların bir kısmını eriterek  kendi bünyesine alarak, kuyu ve derecikler halinde yeryüzüne çıkarmaktadır.

Bu  suların içerdiği NaCl oranı, tatlı suyun tuz tabakasıyla temas süresi ve şiddeti ile  orantılı şekilde az

veya çok olmaktadır. Ülkemizdeki kaynak tuzlaları ise Ağa, Hıvır,  Göneli, İşhan, Serhal, Çarkı, Cedit,

Hamo, Fadlum, Piliç, Hargün, Göleris, Kömür, Tımisi, Yerhan, Aşkale, Bingöl, Perobey, Alibaba, Boncuk,

Kıhtik, Çökender,  Kırmızı, Bar, Canik, Yerli, Taytak, Muhlis, Tatos, Aktuzla gibi birçok tuzla işletilmiş 
bir kısmı işletilmeye devam etmekle birlikte bir kısmı ise ekonomik olmadığından dolayıişletilmemiş

veya işletilmesinden vazgeçilmiştir.

 

 

 

 

İletişim

Merkez : Yeşilöz mah. Konya Yolu Üzeri

Konya / Cihanbeyli

Tel: 0.332 673 14 79

Tel: 0.332 673 42 11

Fax: 0.332 673 19 45 
Şube : Yiğitler Mahallesi Otosan sit.

3. Sokak  No:152 Yıldırım / Bursa
Tel : 0.224 341 51 44

 

ucleroglu@ucleroglutuz.com