Ana Sayfa| Hakkımızda | Kullanım Alanı | Tuz Kaynakları |Ürünlerimiz|Galeri|İletişim

 

PEYNİR TUZU


Beyaz peynir için tuz seçimi yaparken salamuraya kullanılacak olan tuzun gıda sanayi tuzu olması ve salamuranın kısa 
aralıklarla değiştirilmesi salamura pastörize oluyor diye süreyi uzatmamak üretilecek peynirin yapısal, görsel, tatsal ve  diğer 
özelliklerini değiştirir. Özellikle salamura iyi pastörize edilmeli ve güvenilir su olmalıdır. Peynir üstüne serpilen serpme peynir 
tuzu peynirin üzerinde homojenize dağıtılmış olmalı ve tuz gevrek bir yapıda olmalıdır. Serpeme tuzun peynir üstünde hızlı 
erimesi de çok yavaş erimesi de ürüne zarar verir. Çok yavaş eriyen tuz tek bir noktadan emildiği için peynir yüzeyinde hafif 
sarı noktacıklar oluşabilir. Hızlı eriyen tuzda kabuklanmaya sebebiyet verebilir.   Bu nedenlerle Salamurada kullanılacak tuzun
bome kaybına uğramayan temiz gıda sanayi tuzu ve peynir üstüne serpilecek tuzun yine temiz gıda sanayi tuzu ve gevrek 
yapıda ortalama bir sürede peynire ilerlemesi önemlidir.

  

ZEYTİN TUZU

 

 

Siyah renk kabuktan itibaren etenin 1-2 mm’sine veya yarısına işlemiş zeytinler önce bir seçime tabi tutulup yaralı,

çürük, rengi açık olanları ayrılır. Zeytinler yıkandıktan sonra kaplara doldurulur.

Üzerine ağırlık konulup temiz ve süzülmüş %10 luk salamura doldurulur.

Böylece başlayan fermantasyon ile zeytinde acılığın yok oluşu ve yeme olumuna gelmesi 7-9 ay sürer.

Bu süre boyunca tuz kontrolleri yapılarak düşen tuz oranı % 10’a tamamlanır.KURUYEMİŞ TUZU

Üretilecek olan kuruyemişe göre farklı kalibrasyonlarda üretilen gıda sanayi
tuzlarıdır. Kuruyemiş sektöründe ürüne ve bölge tüketim alışkanlıklarına göre 
üründe, tuzlamasında, renginde ve prosesinde ufak değişiklikler gösterebilir. 
Kuruyemiş tuzu üretilen ürüne farklı bir albeni getirmeli, fıstık gibi ürünlerde 
kabuğu soymamalı, kuruyemiş paketlendikten sonra ambalajın içine 
dökülmemeli, yapışma oranı verimli olmalı ve kuruyemiş kavrulurken direk 
kullanılan tuzlar ürünü lekelendirmemelidir.

ÇEKİRDEK TUZU , FISTIK TUZU , LEBLEBİ TUZU , KABAK ÇEKİRDEĞİ TUZU , FINDIK TUZU vs....UNLU MAMÜLLER TUZU

 

 

Unun içine kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz, yağ ve gıda maddeleri ile ilgili tüzükte

izin verilen diğer  maddelerden bir veya birkaçı katıldıktan sonra su ile yoğrularak

tekniğine uygun bir biçimde işlenmesi, şekil verilmesi ve  pişirilmesi sonucunda elde

edilen bir unlu mamuldür. Farklı şekiller ve lezzetlerle satışa sunulur.TEKSTİL TUZU

  Genelde asit ve baz reaksiyonları sonucunda oluşan bileşiklere tuz adı verilmektedir.

Tuzlar oldukça geniş  kullanım alanına  sahiptir.

Tekstil terbiyesinin değişik işlemlerinde ve tekstil boyacılığında selüloz, protein ve 
sentetik esaslı liflerin değişik boyarmadde gruplarıyla boyanmasında önemli 
oranda tuz tüketilmektedir. Tekstil boyacılığında özellikle pamuklu kumaşların reaktif 
boyarmaddelerle boyanmasında flotteye çok fazla tuz ilave edilmektedir. ARITMA TUZU

Bugün her sanayi tesisinde bulunan ve “Su  Yumuşatma Cihazı” olarak adlandırdığımız cihazlar da birer “İyon 
Değiştirici”dir.  Bu cihazlar içinde de İyon Değiştirici Reçine bulunur.  Sofra Tuzu, yani “NaCl” ile Rejenere edilen bu 
reçineler su içinde bulunan ve sertlik tabir edilen Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını sudan alır,

bunların yerine, suya NaCl tuzu içindeki Sodyum (Na) iyonunu verir.   Sonuçta , sudaki sertlik alınmış olur,

fakat suyun Sodyum  içeriği artmış olur, yani su saflaşmaz, suyun mineral miktarı değişmez ve suyun

iletkenliği de değişmez, hatta bir miktar  artar. Dış görünüşü ile su yumuşatma cihazına benzeyen,

fakat içinde başkaca reçineler bulunan, “Demineralize” veya “Deiyonize” cihazı olarak adlandırılan
cihazlar ile suyun minerallerinden arındırılması mümkündür.   

 

DERİ TUZU

 

Hayvanın vücudunu örten deri yüzüldükten sonra dayanıklılığını kaybeder.
Deriler ağırlıklarının yarısından fazla su ihtiva eder. Yani 10 kiloluk bir 
derinin, 6,5 kilosu sudur. Mikroplar ise böyle sulu-ıslak ortamı çok severler.
Bu yüzden ve dahası deriler kanla pisliklerle de bulaşık olduğundan mikroplar
çabuk ürerler. Zaten dayanıklılığını kaybeden deriler, mikropların da hücumuna
uğrayınca çok fazla zarar görürler. Önce kokuşur, etrafa çürük yumurta ve tuvalet
kokusu yayarlar. Sonra da derinin yapısında bozulma başlar, deri dayanıklılığını
iyice kaybeder. Böyle derilerden ise artık gereği gibi yararlanmak da mümkün 
olmaz. Bu yüzden hayvan kesilip, deriler yüzüldükten sonra onları iyi korumak

için tuzlamak gerekir.

 

 

KAR TUZU

 

  Kar ve buz, yağmura nazaran trafiği daha çok etkilemektedir. Kar, sürücünün görüşünü engellemesi ve

eriyip buza dönüşme ihtimali  bakımından, özellikle de geceleyin, daha çok tehlikeli olmaktadır.

Buzlanma ile mücadelede tuz kullanımı, iyi bir çözümdür.

Kar tuzu, buzlanmayı önleyici tuz, yol tuzu gibi isimlerle tabir edilen karla mücadelede kullanılan tuz

ile ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşu RIFAT ÜÇLEROĞLU TUZ ürünlerini tercih etmektedir.

 

 

YEMEKLİK TUZ

 

  Türk Gıda Kodeksi- Yemeklik tuz tebliğine göre yemeklik tuz; ana maddesi sodyum klorür
(sodyum klorür miktarı kuru madde de en az %98 olmalıdır) olan ham tuzdan insan 
tüketimine uygun nitelikte üretilen tuzlardır. Yemeklik tuzlar sofra tuzu ve gıda sanayiinde 
kullanılan tuzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sofra tuzu, doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz
haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş yada zenginleştirilmemiş, rafine edilmiş veya 
edilmemiş yemeklik tuzlardır. RIFAT ÜÇLEROĞLU TUZ olarak Sofralık Tuz üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 

 

BULAŞIK MAKİNESİ TUZU

 

Bulaşık Makinelerinin ve yıkanan bulaşıkların gizli düşmanı kireçtir. Bulaşık 
makinelerinde kullanılan “Bulaşık Makinesi Tuzları” basit bir arıtma sistemi olarak 
çalışır. Suyun sertliğini düşürür. Kullanmış olduğunuz Bulaşık makinesi tuzu şebeke 
suyundan gelen kireci yok eder. Bulaşık makinesi tuzu kullanılmadığı durumlarda 
rezistans ve suyun geçtiği tüm bölgelerde kireç oluşumu başlar. Rezistans kireç 
bağladığında suyu ısıtmak için daha fazla elektrik kullanımı olur. Yıkamış olduğunuz cam
ve porselenlerin dış yüzeyinde kalan su tanecikleri kurutma esnasında buharlaşır suyun
içindeki kireç leke olarak kalır.

 

 

KİMYA TUZU

 

Kimya sektörünün baş aktörlerinden biri tuzdur. Çok bilinen kimyasalların bir 
çoğunun kökeninde tuz vardır. Tuzun kimya sektörü için önemli oluş sebeplerini ; 
ucuz oluşu, çok üretilmesi, tehlikesiz  ve kolay elde edilebilir olması diye 
sıralayabiliriz. Sodyum ve klorür ayrıştırılarak çeşitli kimyasalların yapı taşları
oluşturulur.

Tuz kıvam artırıcı özelliğinden dolayı likit ürünlerde (sıvı sabun,şampuan , likit detarjan
vs.), suyun kaldırma kuvvetini artırmasında dolayı ayrıştırıcı olarak, çeşitli kimyasal 
tepkimelerle değişik ürünler üretmeye v.s yarar. Kimya sektöründe direk ürünlere ve
yardımcı madde olarak kullanılır.

 

 

SABUN VE TUZ

 

 

 

Sabun yapımında uygulanan temel proses 2000 yıldan bu yana değişmemiştir.

Bu yöntemde, katı yada sıvı yağlar parti parti (süreksiz) olmak üzere bir alkali

ile sabunlaştırılmakta ve sonra, karışıma tuz katılarak, sabun karışımından ayrılmaktadır. 

 


 

 

 

İletişim

Merkez : Yeşilöz mah. Konya Yolu Üzeri

Konya / Cihanbeyli

Tel: 0.332 673 14 79

Tel: 0.332 673 42 11

Fax: 0.332 673 19 45 
Şube : Yiğitler Mahallesi Otosan sit.

3. Sokak  No:152 Yıldırım / Bursa
Tel : 0.224 341 51 44

 

ucleroglu@ucleroglutuz.com